Teamtraining

Teamtraining

Muziek heeft de bijzondere eigenschap dat zij de creativiteit  stimuleert. Door muziek te maken, wordt het brein gestimuleerd om creatieve oplossingen te bedenken en situaties op een andere manier te bekijken of te benaderen. 

Samen muziek maken stapt over barrieres in de communicatie heen, waardoor mensen op een andere manier contact maken. Knelpunten worden in de muziek zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Vanuit dit punt kan er in de muziek worden gezocht naar andere manieren om met knelpunten om te gaan. De ervaring leert dat dit soepel te vertalen is naar de praktijk. Mensen worden op een positieve manier aan het denken gezet over de thema's die een rol spelen en in hun eigen functioneren.

De training gaat uit van de kracht van elk individu. Een ieder heeft in een team zijn uniekheid te bieden. Elk teamlid heeft zijn eigen expertise en kracht. Een doel van deze training is dit  zichtbaar maken en afstemming vinden in het teamfunctioneren met elkaar.

Op een ontspannen manier werkt uw team door middel van muziek aan de thema's. Al trommelend komen de teamleden te weten hoe zij bijvoorbeeld omgaan met leiding nemen, geven en ontvangen. In de muziek kunnen conflicten uitgespeeld worden en verschillende oplossingen of alternatieven getest worden.

De trainingen zijn vooral maatwerk. Samen met de opdrachtgever wordt gekeken wat de wensen zijn. U kunt hier denken aan:

Teambuilding

 • Op een andere manier naar een dilemma of conflict kijken
 • Kwaliteiten van de teamleden effectief in het team kunnen inzetten
 • Groepsdynamiek zichtbaar en inzichtelijk maken voor zowel het team als de manager/organisatie
 • Enzv.

Het aanleren van vakspecifieke vaardigheden

 • Afstemmen en contact maken
 • Leiding nemen en geven
 • Omgaan met conflicten op de werkvloer
 • Enzv.

Specifieke thema's

 • Verandering van methodiek of visie
 • Reorganisatie
 • Afstand en nabijheid
 • Enzv.

De trainingen kunnen onder andere ingezet worden voor de ondernemingsraad, management en teams op de werkvloer.

Wilt u weten of dit helpend is voor uw team?

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of een orienterend gesprek.

Lees voor een impressie de ervaring van vorige teams.