Muziektherapie

Trauma

Nachtmerries, de deur niet meer uit willen, onrustig zijn, gespannen, schrikachtig, wantrouwend , je vervreemd voelen van jezelf en anderen, het liefst niet meer willen voelen of  iedereen op afstand proberen houden.

Dit kunnen dagelijkse gevolgen zijn als je traumatische ervaringen hebt gehad. Hoe ga je om met de wereld, je gevoelens en jezelf als je traumatische ervaringen hebt gehad en je hebt daar in het dagelijks leven zoveel last van. Soms  razen de emoties misschien wel door je lijf en soms voel je helemaal niets, behalve de stilte of een verdoofd gevoel.

Erover praten is niet zo eenvoudig als het lijkt. De woorden zijn niet altijd te vinden en gevoelens niet altijd te vangen in woorden. Soms lijkt het alsof erover praten het alleen erger maakt, of dat mensen je niet begrijpen. Misschien durf je er niet eens over  te beginnen of is de schaamte zo groot dat de woorden vanzelf weer verdwijnen. Maar toch... de woorden en gevoelens zoeken een uitweg, bestaansrecht, begrip, ze willen gehoord worden.

Binnen muziektherapie kunnen we hier mee aan het werk. Gevoelens kunnen eerst klank of stem krijgen, gehoord worden, begrip vinden. Tevens kunnen thema's van het dagelijks leven onderzocht worden, zoals omgaan met grenzen en contact maken, zowel met de ander als met jezelf en je gevoelens.

Muziektherapie kan helpend zijn bij de volgende klachten:

  • Moeite met grenzen
  • Gevoel en verstand lijkt los van elkaar
  • Dissociatieve klachten
  • Gevoelens van vervreemding van je lijf of emoties
  • Moeite met contact maken
  • Moeite om je te kunnen uiten, zowel in woorden als in emoties
  • Gespannenheid of stress

Muziektherapie kan tevens een goede aanvulling zijn op de behandeling of therapie die er al is. Bekijk ook eens de blog over muziektherapie na seksueel misbruik .